...
Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji
Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882
Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296
Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.